Deze site is best te bezien met:
Deze site is gemaakt conform de xhtml 1.0 regels. Daardoor kunt u deze site met eender welke browser bekijken. Internet Explorer gebruikers zullen bij sommige foto's een rare schaduw zien. Dit komt doordat Microsoft nog steeds geen goede rendering van PNG heeft alhoewel ze dit al 4j geleden beloofden.
Internet Explorer gebruikers die een andere browser willen proberen die WEL alles laat zien zoals het moet kunnen volgende links eens proberen: Ik zet hier geen Apple browsers bij omdat ik ervan uit ga dat die Safari gebruiken, aangezien IE zeer traag is op een Mac.
Voor mensen die Linux gebruiken kan konqueror wat problemen geven.

Auteursrechten:


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik alleen na toestemming van de auteur.
Hier merk ik wel op dat voor het citaaten dit niet nodig is:

Korte aanhalingen uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek of onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maken geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. De aanhalingen moeten de bron en de naam van de auteur vermelden.

Bron


Is wel mooi in theorie, in de praktijk is het toch een iets ingewikkelerder: zelfs al staat het © logo erbij, je kan bijna nooit bewijzen wie het originele idee had, zolang je er geen patent op hebt. In ieder geval: als je iets wilt gebruiken van deze site stuur me een bericht en voor de rest doe je er mee wat je wilt. Voor mensen die meer willen weten over dit onderwerp: Auteursrecht